Blog

LÖSEMİLİ HASTALAR SAĞLIK EĞİTİM VE MEDİKAL ARAŞTIRMA DERNEĞİ

By 5 Aralık 2022 No Comments

İLAN

Tüzüğümüzün 9.maddesi gereğince 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29//11/2022 Salı günü saat 17.30.’da Mustafa Kemal Mah. 2124. Cad. No:19/2 Çankaya / ANKARA adresinde yapılacaktır.
Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adreste 06/12/2022 Salı günü saat 17.30 da çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.
Üyelere duyurulur 15/11/2022

GÜNDEM :
1. Yoklama ve Dernek Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması,
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4. Tüzük Değişikliği
5. Dilek ve temenniler
6. Kapanış

Copyright 2019 - 333 Reklam

CyberPanel Installed

You have successfully installed CyberPanel, please remove this page and upload your website. :)

CyberPanel Forums Documentation