Biz bu işe gönül verdik.

Hakkımızda

Derneğin amacı başta lösemi (kan kanseri) olmak üzere hematolojik onkoloji (multiple myeloma ve plazma hücre hastalıkları, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar ve diğer habis kan, kemik iliği ve lenf bezi hastalıkları) ve diğer kanser hastalıklarının önlenmesi, tanı, tedavi, takip farkındalığının en iyi düzeyde yapılmasını sağlamak ve lösemi başta olmak üzere hematolojik onkoloji ve diğer kanser hastalarının her türlü sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve çözüm bulmak, haklarını korumak kollamak ve savunmak, yaşam süre ve yaşam kalitelerini artırıcı çalışmalar yapmak, kanserle ilgili sağlık politikalarının oluşturulmasında söz sahibi ve çözüm ortağı olmak, uluslararası bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına katkıda bulunarak ülkemizin uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır.

2016 yılı itibarı ile 1250 üyesi olan sağlık ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyonumuz

Hematolojik onkoloji ve diğer kanserler alanında:

Sosyal sorumluluk: Hematolojik onkoloji alanında sosyal sorumluluk maddi ve gıda yardımı gerçekleştirerek toplumun farkındalık ve bilinç düzeyini yükseltmek, insanların hayatına değer katmak. Nedeni ne olursa olsun başta lösemi olmak üzere tüm kanserli hastaların her türlü sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve bu hastalara tıbbi, hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlamak. Kanserli hasta ve yakınlarına moral destek vermek.

Eğitim faaliyetleri: Güncel, doğru ve pratik bilgilerin kanser hastaları, hasta yakınları ve topluma hızlı ve etkin olarak ulaşabilmesi için uluslararası katılımı da hedefleyen kurs, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

Bilgilendirici kaynaklar: Lösema yayınları adı altında broşür, kitapçık, rehber, kitap, atlas ve görüntülü bilgilendirici, farkındalık sağlayıcı eğitim / farkındalık materyalleri ve kalite dökümanları, klavuzları hazırlamak, hasta, hasta yakınları ve toplumun tüm katmanlarına kanserlerin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmak ve bunun için gerekli tüm bilgilendirici, bilinçlendirici kaynakları hazırlamak.

Sağlık hizmetiHematolojik kanserlerin dünyaya paralel bir şekilde ülkemizde gelişmesini ve bu alanda verilen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla gerekli iyileştirici çalışmalar yapmak. Kanserlerden korunmak için toplumda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak.

Araştırma: Hastalıkların tanı, tedavi, takibi ve önlenmesi için Ulusal / Uluslararası katılımlı araştırmaları teşvik etmek, gerekirse yapmak, yaptırmak ve üyelerini bu yönde motive etmek.

Kamu işbirliği: Başta hematolojik kanserler olmak üzere her türlü kanser hastasının haklarını korumak, kollamak ve savunmak. Bunun için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Sağlık politikaları: Hematolojik onkoloji alanında gerçekleştirilen sağlık politikalarında etkin olarak yer alabilmek için ilgili kamu ve tüzel kurum / kuruluşlar ile işbirliği yapmayı HEDEFLEMEK‘ tedir.

Misyonumuz

Hematolojik kanserler konusunda sağlık ve sosyal hizmet alanında hizmet gösteren bir dernek olarak;

Ulusal / uluslararası ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iletişimi ve işbirliğini artırarak, farkındalık artırmak amacıyla sağlık ve sosyal içerikli her türlü eğitsel yayınlar hazırlayıp sunarak, eğitsel Hayal Gerçekleştirme planlayıp düzenleyerek, ihtiyaç duyulan sağlık ve sosyal alanda çalışmalar tasarlayıp gerçekleştirerek, hematolojik onkoloji alanında; ulusal / uluslararası platformda, geniş kitlelere ulaşan, hayata dokunan, çağdaş, saygıdeğer ve alanında öncü bir kurum olmak AMACIYLA kurulmuştur.